chuyennham.com
Fan cuồng & cuốn sách về Pixar - Chuyện NHẢM
Mình không phải là fan của nhạc Rock, lại càng không phải và không hiểu fan cuồng là như thế nào. Mình chỉ thích nghe nhạc Rock ...