chuyennham.com
Duyên phận gặp nữ thần sống (Living Goddess) Kumari - Chuyện NHẢM
Nữ thần Kumari là một biểu tượng sống của Nepal, gắn liền với vận mệnh của bao nhà vua cũng như chiều dài lịch sử đầy biến động của đất nước này.