chuyennham.com
Đừng ăn cá ở Kathmandu (phần 2) - Chuyện NHẢM
Năm 1768 đánh dấu sự thống nhất của một Nepal mới, to hơn, rộng hơn và đẫm máu hơn. Xem lại danh sách động đất…