chuyennham.com
Đừng ăn cá ở Kathmandu (Phần 1) - Chuyện NHẢM
Chuyến đi tới Nepal là một chuyến đi không hề có sự chuẩn bị nào cả. Thậm chí đi du lịch bao nhiêu lần rồi…