chuyennham.com
Địa Đàng 2 - Nguyên Hà - Chuyện NHẢM
Nhân dịp vừa mới đọc xong cuốn Nghĩa địa Praha của Umberto Eco với một chi tiết nói về âm nhạc, mình sẽ nói về album "Địa đàng 2" của nhạc sĩ Quốc Bảo :D