chuyennham.com
Chuyện của Ryan - Chuyện NHẢM
Ryan quá ổn để làm một trạm dừng. Nhưng anh không giỏi để làm một người bình thường trong cuộc sống.