chuyennham.com
Cánh thư cuối cùng - Phú Cường - Chuyện NHẢM
Bài này hay, version này (Phú Cường – K300) cũng hay hơn là version Thủy Triều Đỏ hát. Hôm qua cứ nghe đi nghe lại…