chuyennham.com
4 red circles – Alex Dram - Chuyện NHẢM
Haiz, cứ gọi là đẹp. Mất cân bằng nhưng mà lại khiến chủ thể nổi bật hơn hẳn, dù là không muốn lao vào…