chuuniotaku.com
Rumor - Tổng Hợp ngày 31.03.2019
Rumor được thu thập từ nhiều nguồn, ngách, ngõ hẻm. Đã là rumor thì có thể chính xác hoặc không chính xác. Điểm chung là MANG TÍNH GIẢI TRÍ CAO. 🙂 Mục Lục1 1. BLACKPINK2 2. BTS3 3. Các nhóm khác4 4. PRODUCE X 101 1. BLACKPINK Jennie biết Rap, Dance, viết nhạc, vv và …