chusalan.net
CHIỀU NƠI NÀY
Chiều nơi này, chiều nghe xa vắng Trời nơi này, trời thăm thẳm xa Phương hướng nào tìm ra bóng em Trên vai ta chất chồng năm tháng Chiều nơi này, chiều thu xa vắng Mùa thu này, mùa th…