chusalan.net
Giang Hồ Kỳ Hiệp- Quyển 3
34 Hoành Sơn Hiệp Lữ Ba châu Địa Li, Bố Chính và Ma Linh núi cao đụng trời. Rừng già ngút ngàn. Một dãy từ bắc xuống nam lưng tựa vào biên thùy Đại Việt với Lão Qua còn mặt hướng ra Đông Hải…