chusalan.net
Nỗi Buồn Nhớ Quê
Kể từ khi mình ôm giấc mộng hão Được xênh xang trong nhung gấm lụa là Nơi phố thị lung linh đầy diễm ảo Chốn sang giàu tráng lệ đẹp xa hoa Dù vườn ruộng đã bao phen níu giữ Mình vẫn cứ quyết dứt áo…