chusalan.net
GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 1: Phú Quốc For Sale
Lời của người viết truyện Bộ tiểu thuyết chiến tranh giả tưởng này được chia ra làm bốn quyển: Quyển 1: PHÚ QUỐC FOR SALE Quyển 2: TẤT CẢ CHO HOÀNG-TRƯỜNG SA Quyển 3: HẸN NHAU Ở SÀI GÒN Quyển 4: NG…