chusalan.net
GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn
GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 3: Hẹn nhau ở Sài Gòn Tập 7 Đặt chân lên Lục Tỉnh 33. Hai người đàn ông thong thả đi dạo trên bãi biển nằm trong bộ tư lệnh hải quân. Cả hai đều mặc thường phục. Người …