chusalan.net
GIẤC MỘNG VIỆT-NAM. Quyển 4.Ngóng Về Hà-Nội
Tập 10 Ra Trung 62. Chiếc jeep mui trần có gắn ăng ten cần dừng ngay trước cửa văn phòng của tướng Khải ở trong căn cứ không quân Tân Sơn Nhứt. Một người đàn ông trọng tuổi mặc thường phục bước x…