chusalan.net
Giang Hồ Kỳ Hiệp – Quyển 2
14 Động lòng trắc ẩn Đoàn xe và người dài lê thê. Xe thời nặng nề và chậm chạp lăn bánh. Người thời uể oải và mệt nhọc lê bước trên con đường đất đỏ hoạch của huyện Mỹ Lương thuộc Quốc Oai lộ. Đàn …