chusalan.net
Những người đi xây mộng
1. Đang lui cui giặt quần áo Hùng vội ngưng tay khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. – A lô… – Hùng hả… Luận đây… Hùng hơi mỉm cười khi nghe giọng nói vui vẻ của…