chusalan.net
Liêu Mộng
Liêu Mộng Sầm Châu là ngôi làng nhỏ bình dị như bao ngôi làng khác ở miền Tây . Phía trước làng dòng sông Mơ trong xanh chảy lờ lững quanh năm .Ngược lại phía sau làng dựa vào những ngọn núi nhấp n…