chungminhtaichinhsg.vn
Mẫu Bản khai nhân khẩu HK01
Bản khai nhân khẩu HK01 là giấy tờ bắt buộc khi làm sổ tạm trú, sổ hộ khẩu. Mẫu hiện hành được ban hành theo thông tư theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của bộ Công An. Tham khảo hướng dẫn thủ tục làm sổ tạm trú KT3 tại đây Mẫu Bản khai nhân khẩu HK01 …