chungcuteccothanhtri.vn
Căn hộ 84,1 mét vuông toà A
* Căn A1-01A, A1-0BA, A2-01A, A2-08A - Diện tích tim tường: 93,1 m 2 - Diện tích thông thuỷ: 84,1 m 2 - Phòng sinh hoạt chung: 01 phòng - Phòng bếp: 01 phò...
Super User