chumpi.info
Flora del entorno
a) Vista panorámica del volcán Sara Sara y de la laguna de Parinacochas; b) Zephyranthes andina; c) Grindelia tarapacana; d) Parastrephia quadrangularis; e) Proustia berberidifolia; f) Viguiera pro…