chuayeucon.com
10 điều bạn cần biết về Mùa Vọng | Chúa Yêu Con
Hầu hết trong chúng ta có một sự hiểu biết trực quan về Mùa Vọng dựa trên kinh nghiệm, nhưng những văn kiện chính thức của Giáo Hội thực sự nói gì về Mùa Vọng? Một số trong đó thật bất ngờ! 1. Mục đích của mùa Vọng là gì? Mùa Vọng là một mùa trong …