christusregnat.com
Litaniæ Dei Patris
Kýrie, eléison (ter). Christe, eléison (ter). Kýrie, eléison (ter). Christe, audi nos. Christe, exáudi nos. Pater de cælis Deus, misérere nobis. Fili Redémptor mundi Deus, misérere nobis. Spíritus …