christiesmotives.com
I Acknowledge Myself
I acknowledge myself I acknowledge my fears I acknowledge my feelings I acknowledge my thoughts I acknowledge my heart I acknowledge my family I acknowledge my emotions I acknowledge my friends I a…