christianengstrom.wordpress.com
Inkomststatistik från SCB för basinkomstberäkningar (2017)
Så här såg inkomstfördelningen ut för alla i arbetsför ålder (19-65) som bodde i Sverige 2017: Här är en beskrivning av hur jag har gjort för att ta fram diagrammet. I Statistikdatabasen från Stati…