christianengstrom.wordpress.com
”Nej, EU-lobbyn får inte tysta internet” – debattartikel i Aftonbladet
Den arena där de demokratiska samtalen äger rum och framtidens innovationer skapas kommer koncentreras till ett redan etablerat utomeuropeiskt oligopol. Artikel 11 och 13 kommer därmed hämma det de…