christianengstrom.wordpress.com
Krönika: Utredare vill trotsa EU-domstolen och fortsätta datalagra‏
Datalagringsdirektivet är olagligt, eftersom det bryter mot EU’s stadga med våra grundläggande fri- och rättigheter, konstaterade EU-domstolen i en slutgiltig dom för ett år sedan. EU-direktivet up…