christianengstrom.wordpress.com
Basinkomst: Dagens kostnader för a-kassa, försäkringskassa och studiemedel
Vad kostar arbetslösheten för skattebetalarna idag? Frågan är relevant när man diskuterar olika system för garanterad basinkomst, och vill jämföra kostnaden för tänkta system med vad vi betalar ida…