christianengstrom.wordpress.com
Svar till Upphovsträtan om Piratpartiets informationspolitik
Bloggen Upphovsträtan ställer ett antal mycket bra frågor om partiernas informationspolitik inför EU-valet. Det parlament som väljs nu nästa söndag kommer få ta ställning till ett antal mycket vikt…