christianengstrom.wordpress.com
Mina svar på enkäten från Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har publicerat en enkät om vad de olika partiernas toppkandidater i EU-valet i maj tycker i olika miljöfrågor. Så långt är allting väl. Men de har inte tagit med Piratpartiets…