christianengstrom.wordpress.com
Svar på frågor från SR inför EU-valet
Piratpartiets viktigaste valfrågor handlar om att försvara det fria internet, att släppa fildelningen fri och att göra EU mer demokratiskt och transparent. Sveriges Radio har ställt ett batteri av …