christianengstrom.wordpress.com
M och S vill fortsätta kränka mänskliga rättigheter med massövervakning
De grundläggande mänskliga rättigheterna ska respekteras. De ska inte balanseras mot andra intressen eller åsidosättas för att det kanske är till nytta för något visst mål. Skälet till att våra rät…