christianengstrom.wordpress.com
Sverige behöver ett permanent euro-undantag
Euro-samarbetets bristande öppenhet under de senaste årens krishantering är oacceptabel och ger Sverige ytterligare ett skäl att stänga eurodörren för gott. Det skriver jag i ett debattinlägg på Eu…