christianengstrom.wordpress.com
Federley visar hur lätt man halkar på det sluttande planet
Fredrick Federley (C) är ingen ond man, eller ens ond politiker. Han är motståndare till övervakningssamhället, och han skulle helst se att FRA-lagen aldrig hade gått igenom, även om han själv röst…