christianengstrom.wordpress.com
Piratpartiets syn på EU
På medlemsmötena 2012 antog vi sakpolitik för Piratpartiet på en mängd områden, inklusive hur vi ser på EU. Listan över våra sakpolitiska ställnings taganden på alla politikområden finns här (pdf).…