christianengstrom.wordpress.com
Kreativitet: Det nollte Kopimistiska K-et
I den Kopimistiska skapelseberättelsen hittills (i sex delar 0, 1, 2, 3, 4, 5) har vi identifierat tre Grundläggande Principer som genomsyrar skapelsen: 1. Kopiering 2. Samarbete 3. Kvalitet Men d…