christianengstrom.wordpress.com
EU låser in Europas kulturarv
Pressmeddelande från Piratpartiet: Efter förhandlingar har EU:s institutioner nu bestämt hur man skall hantera litterära och andra konstnärliga verk som saknar känd eller spårbar upphovsman, så kal…