christianengstrom.wordpress.com
JURI-omröstningen om ACTA uppskjuten
Det rättsliga utskottet JURI är ett av de utskott i EU-parlamentet som ska komma med en rekommendation om huruvida parlamentet ska rösta ja eller nej till ACTA. ACTA-omröstningen stod på agendan fö…