christianengstrom.wordpress.com
Kopimistisk påsk
Påsken är den mest religiösa högtiden inom kristendomen. Det skulle den kunna vara det inom kopimismen också, om vi väljer att kopiera. Den missionerande kopimismen är en utmärkt religion, men jag …