christianengstrom.wordpress.com
Behöver Sverige en författningsdomstol?
Den svenska grundlagen är bra. Den sätter gränser för politikernas makt. Även om de har majoritet finns det vissa saker de faktiskt inte får göra, som till exempel införa censur eller kränka privat…