christianengstrom.wordpress.com
Lagar ska följas med urskiljning
Det har uppstått en diskussion om huruvida man har moralisk skyldighet att följa alla demokratiskt beslutade lagar, även de som man tycker är olämpliga eller rent av farliga. Debatten började med a…