christianengstrom.wordpress.com
Parlamentets resolution om Stockholmspaketet
I veckan antog Europaparlamentet en resolution om Stockholmsprogrammet. Piratpartiet och den Gröna gruppen valde att avstå i slutomröstningen, medan Vänstern röstade nej. Kalle Larsson (V) skriver …