christianengstrom.wordpress.com
Karin Pilsäter bortkollrad om Acta också
Karin Pilsäter (fp) förnekade i en debattartikel att det hemliga Acta-avtalet skulle ge tullen rätt att genomsöka mp3-spelare. Nu har Dagens Nyheter fått fram uppgifter om vad avtalsutkastet innehå…