christianengstrom.wordpress.com
Grundlagen ska gälla även på internet
Vi har grundlagar som ger oss medborgare vissa grundläggande rättigheter. Att det är grundlagar är för att de rättigheterna är tänkta att gälla alltid, även när samhället förändras och nya fenomen …