christianengstrom.wordpress.com
Ipred-debatt på Tekniska Muséet
Igår var jag på debatt om privatpolislagen Ipred på Tekniska Muséet. Paneldeltagarna hade väldigt olika utgångspunkter, och någon samstämmighet uppnåddes förstås aldrig. Men det var en mycket intre…