christianengstrom.wordpress.com
Rösta nej, Karl Sigfrid!
Riksdagsmannen Karl Sigfrid (m) tycker att privatpolislagen Ipred suger. Ändå tänker han rösta ja till den i riksdagen. Samma sak gällde FRA, och kommer av allt att döma att gälla datalagringslagen…