christianengstrom.wordpress.com
Privatkopiering måste legaliseras
Mark Klamberg ger sig in i fildelningsdebatten och går direkt på kärnfrågan: Går det att kombinera skydd för upphovsrätten utan att upphovsrättsindustrin ges liknande befogenheter som polisen med e…