christianengstrom.wordpress.com
Bör förundersökningar vara offentliga?
För en pirat finns det två politiska principer som bägge är ”heliga”: Makten ska vara så transparent som möjligt. Medborgarna måste kunna granska vad staten och olika myndigheter gör, o…