christerhansson.com
Fm Örebro, Em Stockholm
Det fick bli så, en halv dag vardera i de båda städerna. Tre Skypemöten på förmiddagen, bestående av uppföljning på en framställan om arbetsmiljöåtgärder, identifiera skavet mellan AF Direkt och de…