christerhansson.com
Regionsamverkan
Förmiddagen ägnades till regionsamverkan på huvudkontoret med en dagordning att avverka. Den otroligt pressade situationen som myndigheten befinner sig i börjar bli en vana att hantera. Varenda frå…